Om föreningen

Verksamheten bedrivs i enlighet med Örebro kommuns riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet. För mer information:  Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

RBUK är en förening vars verksamhet bygger på föräldrars engagemang. Är du intresserad av att starta barnaktiviteter eller bidra på annat sätt i RBUK:s verksamhet? Hör av dig till någon i styrelsen på styrelsen@rbuk.se  Alla insatser och nya idéer mottages tacksamt!

Rynninge barn- och ungdomsklubb anordnar aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar i Rynninge med omnejd. Syftet är att öka trivseln och sammanhållningen i området.

Besök gärna vår Facebooksida för uppdaterade nyheter gällande kommande aktiviteter.

Styrelsen

Waldemar Petermann - Ordförande

Åsa Algulin - Kassör

Johanna Svensson - Sekreterare

Peter Jakobsson - Ledamot

Therese Sundin - Ledamot

Kontakta oss

Ordförande: info@rbuk.se
Kassör: ekonomi@rbuk.se
Sekreterare: sekreterare@rbuk.se
Uthyrningsansvarig: hyraskolan@rbuk.se
Ledamöter: styrelsen@rbuk.se

Adress

Rynninge barn & ungdomsklubb
Torsvägen 5
703 65 Örebro

© Copyright RBUKoch ungdomsklubb<